Giảm giá!
27,800,000 28,200,000 
Giảm giá!
29,600,000 30,600,000 
Giảm giá!
24,600,000 25,900,000 
Giảm giá!
27,000,000 28,500,000 
Giảm giá!
250,000  240,000