Sản phẩm

Thương hiệu iPhone

Model

Vấn đề gặp phải

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Thay mặt kính iPhone 11 Pro

1,000,000đ
         

Thay màn hình iPhone 11

2,500,000đ
         

Thay màn hình iPhone 11 Pro

5,000,000đ
         

Thay màn hình iPhone 11 Pro Max

7,000,000đ
         

Thay mặt kính iPhone 11 Pro Max

1,100,000đ
         

Thay nắp lưng iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

890,000đ 900,000đ
         

Ốp lưng iphone 12 Promax

900,000đ
         

Ốp lưng iphone 12

680,000đ
         

Thay màn hình iphone Xs Max

2,500,000đ 3,000,000đ
         

Thay màn hình iphone X

1,900,000đ 2,200,000đ